U bent hier: PROGRAMMA » TECHNOLOGY ROUTE » Bodeminventarisatie met Dualem 21(h)s en Fritzmeier Profi 60/90

technology route

Bodeminventarisatie met Dualem 21(h)s en Fritzmeier Profi 60/90

De Dualem 21s is een niet-invasieve bodemscanner die de geleidbaarheid op 4 dieptes (tot 3m) in kaart brengt. Op basis van de bekomen bodemgeleidbaarheidskaarten wordt een perceel ingedeeld in zones, waarbinnen met de Fritzmeier Profi bodemboor een bodemmonster genomen wordt over max. 3 verschillende lagen (tot 60 of 90cm). Deze meet tegelijk ook de indringingsweerstand.

Een geleidbaarheidsscan brengt de bodemvariabiliteit in kaart, waarna doelgericht onderzoek naar de oorzaken mogelijk wordt, bv. door representatievere bodemmonsters. Met de huidige precisielandbouwtechnieken kan tevens efficiënter ingespeeld worden op deze variatie door bv. variabele toewijzing van middelen.

terug naar overzicht